Offentliggørelse

Langbrugsafgørelse

Publiceret 21-03-2024

Afgørelse om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b på Legindvej 149, 7752 Snedsted
Klagefrist den 18. april 2024

Thisted Kommune har givet miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Legindvej 149, 7752 Snedsted

Klagefrist den 18. april 2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy