Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 21-03-2024

Afgørelse om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a stk.2 på Klitmøllervej 38, 7700Thisted
Klagefrist den 18. april 2024

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Klitmøllervej 38, 7700 Thisted

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy