Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 26-03-2024

Tilladelse til skift mellem dyretyper på Hurupvej 15, 7770 Vestervig
Klagefrist den 23. april 2024

Efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 15 er der givet tilladelse til skift mellem dyretyper på Hurupvej 15, 7770 Vestervig.

Klagefrist den 23. april 2024

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy