Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 26-03-2024

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring efter Husdyrbruglovens § 16 b på Aalborgvej 120, 7700 Thisted.
Klagefrist: Den 23. april 2024

Thisted Kommune har truffet afgørelsen om ikke-godkendelsespligtig ændring på Aalborgvej 120, 7700 Thisted.

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholder)

Klagefrist den 23. april 2024

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy