Høringsfrist: 02. juli 2024

Høring, vandløbsrestaurering af Tilsted Bæk

Publiceret 07-05-2024

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Tilsted Bæk, hvor det rørlagte vandløb fritlægges og vandløbet restaureres.

Thisted Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Tilsted Bæk (vandområde o7591), hvor en strækning på ca. 600 meter skal restaureres. Målsætningen for Tilsted Bæk er ”God Økologisk Tilstand”. Nuværende miljøstatus er ”Moderat Økologisk Tilstand”.
Vandløbsrestaureringer skal, jf. kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016), i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til høringen skal være kommunen i hænde senest 2. juli 2024.

Bemærkninger skal sendes til:
Vandlobteam@thisted.dk.

Link til Projektbeskrivelse

 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy