Offentliggørelse

Tilslutnings- og nedsivningstilladelse

Publiceret 03-05-2024

Tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak og nedsivning af tag- og overfladevand i faskiner og nedsivningsbassin på Flintborgvej 5-7, 7700 Thisted

Tilladelsen offentliggøres den 3. maj 2024. Klagefristen udløber den 31. maj 2024.

Tilladelsen inkl. klagevejledning kan ses her:

Tilslutnings- og nedsivningstilladelse, Flintborgvej 5-7, 7700 Thisted

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kari Haugen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 25

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00