Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 30-05-2024

Afgørelse om § 16 b miljøtilladelse, Skyumvej 125, 7752 Snedsted.

16 b miljøtilladelse, Blandet dyrehold, Skyumvej 125, 7752 Snedsted.

Afgørelsen er offentliggjort den 30. maj 2024.

Klagefristen udløber den 27. juni 2024.

Link til afgørelse

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy