Høringsfrist: 28.05.2024

Høring vedr. landbrugsafgørelse

Publiceret 14-05-2024

Der ansøges om miljøtilladelse på Skyumvej 125, 7752 Snedsted.

Udkast, § 16 b miljøtilladelse, Blandet dyrehold, Skyumvej 125, 7752 Snedsted.

Udkastet er offentliggjort den 14. maj 2024.

Høringsperioden udløber den 28. maj 2024.

Link til udkastet.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy