Høringsfrist: 21.05.2024

Høring vedr. landbrugsafgørelse

Publiceret 07-05-2024

Der ansøges om et tillæg til miljøgodkendelsen på Nyvangsvej 6, 7752 Snedsted.

Udkast, § 16a stk. 4  Tillæg til miljøgodkendelse, Ændringer i produktionsareal og staldsystem i sektion 12, Nyvangsvej 6, 7752 Snedsted.

Udkastet er offentliggjort den 7. maj 2024.

Høringsperioden udløber den 21. maj 2024.

Link til udkastet

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy