Offentliggørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Publiceret 02-05-2024

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for skovrejsning på matr.nr. 55h Hvidbjerg Klit, Hvidbjerg, 5b, 5d, 5g og 6 Kallerup By, Hvidbjerg og 1b, 1d og 1h Lomborg, Hvidbjerg beliggende Kystvejen 71, 7755 Bedsted.

Afgørelsen offentliggøres den 2. maj 2024. Klagefristen udløber den 30. maj 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Bærent Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 29.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00