Offentliggørelse

Ændret anvendelse fra sommerhus til helårshus

Publiceret 16-05-2024

Der er givet landzonetilladelse til at ændre status på beboelsen fra sommerhus til helårshus, på ejendommen matr.nr. 6P, Stenbjerg By, Nørhå beliggende Stenbjerg Kirke Vej 101, Stenbjerg, 7752 Snedsted. Klagefristen er den 13. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy