Offentliggørelse

udvidelse af parkeringsplads og tilbygning til efterskole

Publiceret 08-05-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning til en efterskole og udvidelse af et parkeringsareal på Matr.nr. 5ae, 5af og 59c, Skyum By, Skyum beliggende på Tøttrupvej 15, 7752 Snedsted. Der er klagefrist d. 5. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy