Offentliggørelse

Udstykning af vindmølleparcel

Publiceret 08-05-2024

Der gives landzonetilladelse til udstykning af matrikel med eksisterende vindmølle på Kærshøjvej 6E, Skyum, 7752 Snedsted - Matr.nr. 5h Gærup By, Stagstrup. Klagefristen er den 5. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy