Offentliggørelse

Opførelse af lagerhal

Publiceret 07-05-2024

Der er meddelt landzonetilladelse til opførelse af en lagerhal på matr.nr. 13k Torsted By, Torsted. Der er klagefrist d. 4. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy