Offentliggørelse

Ridebane

Publiceret 07-05-2024

Der er givet lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane på Kløv Mølle Vej 9, 7700 Thisted - Matr.nr. 33B Kløv By, Hunstrup. Klagefristen er den 4. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy