Offentliggørelse

Nyt udhus efter brand

Publiceret 22-05-2024

Der er givet tilladelse til opførelse af et nyt udhus, efter brand og fjernelse af tidligere udhuse på Stenbjergvej 73, 7752 Snedsted. Matr.nr. 4h Sundby By, Stagstrup. Klagefristen er den 19. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy