Offentliggørelse

Garage

Publiceret 06-05-2024

Der er givet landzonetilladelse til en garage på Toften 6, 7700 Thisted. Matr.nr. 2e Hundborg By, Hundborg. Klagefristen er den 3. juni 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy