Offentliggørelse

Læskur til heste

Publiceret 06-05-2024

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af et læskur til heste på Strandvejen 27, 7741 Frøstrup - Matr.nr. 69D Lund By Lund. Klagefristen er den 3. maj 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy