Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 16-05-2024

Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b stk.2 på Skovstedvej 32, 7700 Thisted.
Klagefrist den 13. juni 2024.

Thisted Kommune har givet tillæg til miljøtilladelsen på Skovstedvej 32, 7700 Thisted.

§ 16 b tillæg til mijøtilladelse, Malkekvæg, Skovstedvej 32, 7700 Thisted.

Klagefrist den 13. juni 2024.

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy