Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 07-05-2024

Afgørelse om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens §16 b på Præstegårdsvej 54, 7700 Thisted
Klagefrist den 4. juni 2024.

Thisted Kommune har givet tilladelse til husdyrproduktion på Præstegårdsvej 54, 7700 Thisted. 

§16 b miljøtilladelse, blandet dyrehold.

Klagefrist den 4. juni 2024.

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy