Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 15-05-2024

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring efter Husdyrbruglovens § 16 a eller b på Holmegårdsvej 2, 7752 Snedsted.
Thisted Kommune har truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring på Holmegårdsvej 2, 7752 Snedsted
Klagefrist den 12. juni 2024

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholder), Holmegårdsvej 2, 7752 Snedsted.

Klagefrist den 12. juni 2024

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy