Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 15-05-2024

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring efter Husdyrbruglovens § 16 a eller b på Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted.
Thisted Kommune har truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring på Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted.
Klagefrist den 12. juni 2024

Afgørelse om ikke-godkendelsesplitig ændring (fast overdækning af gyllebrholdere), Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted.

Klagefrist den 12. juni 2024

Link til afgørelse

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy