Offentliggørelse

Vandløbs- afgørelse

Publiceret 16-05-2024

Krydsningstilladelse - Tilsted Bæk ved Åbrinken

Tilladelse til etablering af krydsning af Det offentlige vandløb Tilsted Bæk mellem matr. 7000e Torp By, Thisted og 13mr Tilsted By, Tilsted. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens §47 og efter §9, stk. 2 og §17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Afgørelsen er offentliggjort den 16. maj 2024. Klagefristen udløber den 13. juni 2024.

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy