Høringsfrist: 4. juli 2024

Forslag til kommuneplantillæg

Publiceret 02-05-2024

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033, Udvidelse af Nørre Vorupør bymidte.

Billede af planområdets afgrænsning

Offentliggørelsesdato: 2. maj 2024

Høringsperiode: 2. maj - 4. juli 2024

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy