Offentliggørelse

Vedtaget kommuneplantillæg

Publiceret 31-05-2024

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 Biogasanlæg ved Elsted

Billede af planområdets afgrænsning

Offentliggørelsesdato: 31. maj 2024

Klagefrist: 4 uger.

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy