Offentliggørelse

Vedtaget lokalplan

Publiceret 27-05-2024

Tillæg nr. 1 til Byplanvedtægt nr. 6, Klitmølller

Billede af planområdets afgrænsning

Offentliggørelsesdato: 27. maj 2024

Klagefrist: 4 uger.

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy