Offentliggørelse

Vedtaget lokalplan

Publiceret 31-05-2024

Lokalplan 200-011 - Biogasanlæg ved Elsted

Billede af planområdets afgrænsning

Offentliggørelsesdato: 31. maj 2024

Klagefrist: 4 uger.

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy