Offentliggørelse

Ekspropriation til anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Vorupørvej

Publiceret 14-05-2024

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lbkg. nr. 435 af 24.04.2024 om offentlige veje m.v.). Ekspropriationshjemlen følger af vejlovens § 96.

Byrådet for Thisted Kommune har besluttet, at der skal igangsættes projekt til anlæg af ny dobbeltrettet cykelsti langs Vorupørvej mellem Sjørring og Hundborg.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lbkg. nr. 435 af 24.04.2024 om offentlige veje m.v.). Ekspropriationshjemlen følger af vejlovens § 96.   

Åstedsforretningen afholdes torsdag den 20. juni 2024 på de berørte ejendomme som angivet nedenfor:

 • 08.30: matr.nr. 3f, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 66, 7700 Thisted (lb.nr. 1)
 • 09.00: matr.nr. 3a, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 53, 7700 Thisted (lb.nr. 2)
 • 09.30: matr.nr. 29l, Hundborg By, Hundborg (lb.nr.14)
 • 09.45: matr.nr. 4a, Sperring By, Sjørring, beliggende Todbølvej 52, 7700 Thisted (lb.nr.3)
 • 10.15: matr.nr. 5a, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 55, 7700 Thisted (lb.nr. 4)
 • 10.45: matr.nr. 9ah, 7e og 6h, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 76A, 7700 Thisted (lb.nr. 5)
 • 11.00: matr.nr. 11x, Sperring By, Sjørring, beliggende Todbølvej 42, 7700 Thisted (lb.nr. 7)
 • 11.15: matr.nr. 28b, Hundborg By, Hundborg, beliggende Brendhøjvej 15, 7700 Thisted (lb.nr. 10)
 • 11.30: matr.nr. 8i, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 57, 7700 Thisted (lb.nr. 6)
 • 12:30: matr.nr. 11a, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 59, 7700 Thisted (lb.nr. 8)
 • 13.00: matr.nr. 15a, Sperring By, Sjørring, beliggende Vorupørvej 63, 7700 Thisted (lb.nr. 9)
 • 13.30: matr.nr. 71k og 71l, Hundborg By, Hundborg (lb.nr. 11)
 • 14.00: matr.nr. 71a, Hundborg By, Hundborg, beliggende Vorupørvej 67, 7700 Thisted (lb.nr.12)
 • 14.30: matr.nr. 29x, Hundborg By, Hundborg, beliggende Råstrupvej 3, 7700 Thisted (lb.nr.13)
 • 15.00: matr.nr. 24ae, Hundborg By, Hundborg, Thadetoftvej 15, 7700 Thisted (lb.nr.15)

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere m.v. af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, ekspropriationsplan m.v. kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside og på adressen Kirkevej 9, 7760 Hurup i tidsrummet fra den 15. maj 2024 til den 20. juni 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Thisted Kommune, projektleder Dennis Dahl Hvass Pedersen – e-mail dhp@thisted.dk samt telefon 9917 2107.

 

 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy