Offentliggørelse

Miljøgodkendelse til biogas, Elsted

Publiceret 31-05-2024

Miljøgodkendelse samt § 25-tilladelse til produktion af biogas, CO2 fangst, oprensning af biogas til LBG-kvalitet samt etablering af mellemstort fyringsanlæg, Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S, Biogas Thy, Elsted, Engkærbro 9, 7752 Snedsted.

Afgørelsen offentliggøres den 31. maj 2024. Klagefristen udløber den 28. juni 2024.

Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 35.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00