Offentliggørelse

Vandløbstilladelse

Publiceret 18-06-2024

Krydsningstilladelse - Bækken Thisted ved matr. 76a, 724b, 1267a Thisted Bygrunde efter Vandløbsloven.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af krydsning af Det offentlige vandløb Bækken-Thisted mellem matr. 76a, 724b, 1267a Thisted Bygrunde. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens §47 og efter §9, stk 2 og §17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Link til tilladelse

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy