Høringsfrist: 17.07.2024

Vandløbshøring

Publiceret 19-06-2024

Høring af erosionssikring af grøft langs banedige ved Mellemvej 7760 Hurup Thy.

Høring af erosionssikring af grøft langs banedige ved Mellemvej 7760 Hurup Thy.

Projektet er en regulering efter vandløbslovens §17 (LBK nr 1217 af 25/11/2019) og sendes hermed i 4 ugers høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. (BEK nr 834 af 27/06/2016)

Bemærkninger til projektbeskrivelsen bedes sendes til vandlobteam@thisted.dk inden høringsfristen den 17. juli 2024

 

Link til erosionssikring høringsmateriale 

Geoteknisk projekteringsrapport

Erosionssikring af dæmning

 

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy