Høringsfrist: 18.07.2024

Vandløbshøring

Publiceret 20-06-2024

Høring af projektbeskrivelse vedr. rørlægning af markgrøft ved Tøvlingvej, 7752 Snedsted.

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning vedr. rørlægning af en drængrøft øst for Tøvlingvej.

Projektet er en regulering efter vandløbslovens §17 (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og sendes hermed i 4 ugers høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Projektbeskrivelsen findes på følgende link

Link til projektbeskrivelse

Bemærkninger til projektbeskrivelsen bedes sendes til vandlobteam@thisted.dk inden høringsfristen den 18. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy