Høringsfrist: 28. august 2024

Udkast til miljøgodkendelse

Publiceret 27-06-2024

Udkast til § 33 miljøgodkendelse og § 25-tilldaelse efter miljøvurderingsloven til udvidelse af eksisterende biogasanlæg på Tovsgårdvej

Billede af projektets afgrænsning

Offentliggørelsesdato: 26. juni 2024

Høringsperiode: 26. juni - 28. august 2024

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy