Høringsfrist: 28. august 2024

Miljøvurdering

Publiceret 27-06-2024

Miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport af udvidelse eksisterende biogasanlæg på Tovsgårdvej og gasledning.

Billede af planområdets afgrænsning

Offentliggørelsesdato: 26. juni 2024

Høringsperiode: 26. juni - 28. august 2024

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy