Offentliggørelse

Nedsivnings- og udledningstilladelse

Publiceret 20-06-2024

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads i nedsivningsgrøfter samt diffus udledning til Limfjorden på Simons Bakke 19, 7700 Thisted

Tilladelsen inkl. klagevejledning kan ses her:

Nedsivnings- og udledningstilladelse, Simons Bakke 19, 7700 Thisted

Tilladelsen kan påklages. Klagefristen udløber den 18. juli 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kari Haugen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf.: 99 17 22 25

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00