Offentliggørelse

Skovrejsning

Publiceret 12-06-2024

Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning på matr.nr. 8a Lodbjerg Klitter, Lodbjerg beliggende Lodbjergvej 40, 7770 Vestervig.

Afgørelsen offentliggøres den 12. juni 2024. Klagefristen udløber den 10. juli 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Klavs Bærent Iversen, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 29.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00