Offentliggørelse

Havehus

Publiceret 27-06-2024

Der er givet lovliggørende landzonetilladelse til et havehus på matr.nr. 8a Amtoft By, Arup beliggende Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs. Klagefristen er den 25. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy