Offentliggørelse

Drivhus

Publiceret 26-06-2024

Der er givet landzonetilladelse til et drivhus på matr. nr. 3a Årup By, Snedsted - Legårdsvej 10, 7752 Snedsted. Klagefristen er den 24. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy