Offentliggørelse

Lagerhal og kontor

Publiceret 14-06-2024

Der er givet landzonetilladelse til en lagerbygning og en kontor/velfærdsbygning på matr. nr. 2f, Sundby By, Stagstrup - Stenbjergvej 71, 7755 Snedsted. Tilladelsen er en lovliggørelse. Klagefristen er den 12. juli 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy