Offentliggørelse

Garage

Publiceret 12-06-2024

Der er givet landzonetilladelse til en garage på matr.nr. 21v Torsted By, Torsted - Bøgevænget 8, Thorsted, 7700 Thisted.
Klagefristen er den 10. juli 2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy