Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 27-06-2024

Tilladelse til opførelse af maskinhus på Oddesundvej 185, 7755 Bedsted.
Klagefrist den 25. juli 2024

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 er der givet tilladelse til en tilbygning til maskinhuset på Oddesundvej 185, 7755 Bedsted.

Klagefrist den 25. juli 2024

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy