Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 25-06-2024

Tilladelse til skift mellem dyretyper på Holmevej 1, 7700 Thisted
Klagefrist den 23. juli 2024

Efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §16 er der givet tilladelse til skift mellem dyretyper på Holmevej 1, 7700 Thisted

Klagefrist den 23. juli 2024

Link til afgørelse

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy