Offentliggørelse

Landbrugsafgørelse

Publiceret 27-06-2024

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring efter Husdyrbruglovens § 16 a eller b på Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup Thy.
Klagefrist den 25. juli 2024.

Thisted Kommune har truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring (fast overdækning af gyllebeholder) på Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup Thy.

Klagefrist den 25. juli 2024.

Link til afgørelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy