Høringsfrist: 29. august 2024

Forslag til kommuneplantillæg

Publiceret 27-06-2024

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021-2033 Område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper ved Silstrupvej, Thisted

Afgrænsning af kommuneplantillægget detailhandelsområde

Offentliggørelsesdato: 27. juni 2024

Høringsperiode: 27. juni - 29. august 2024

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy