Offentliggørelse

Tilladelse til fjernelse af spærringer i Gundtoft å

Publiceret 10-07-2024

I forbindelse med implementering af vandrammedirektivet, gives der hermed tilladelse til fjernelse af tre spærringer i Gundtoft Å

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3 til vandløbsrestaurering af Gundtoft Å, spærring AAL-1187, AAL-1188 og AAL-1189.
Indsatserne er en del af Vandområdeplanerne i forbindelse med implementeringen af EU`s vandrammedirektiv.

Klagefrist er den 14. august 2024.

Spørgsmål eller bemærkninger kan indsendes til Vandlobteam@thisted.dk. 

Link til afgørelse

Link til afgørelsens Bilag A
Link til afgørelsens Bilag B
Link til afgørelsens Bilag C

Senest opdateret 10-07-2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy