Offentliggørelse

Vandløbstilladelse

Publiceret 05-07-2024

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på matr.nr.18e Villerslev By, Villerslev.

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter §17 og §38 i Vandløbsloven, samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. til at etablere et minivådområde på matr.nr. 18e Villerslev By, Villerslev

Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Link til tilladelsen

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy