Offentliggørelse af vandindvindingstilladelse

Vandindvindingstilladelse Højbjerggårdsvej 2

Publiceret 12-07-2024

Vandindvindingstilladelse til vandindvinding til dyrehold og husholdning på Højbjerggårdsvej 2, 7752 Snedsted
15.000 m3/år

Tilladelsen offentliggøres den 12. juli 2024. Klagefristen udløber den 9. august 2024.

Afgørelse inkl. klagevejledning kan ses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding, Plan- og Miljøafdelingen, til.: 99 17 22 35.

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-15.00

Torsdag
kl. 08.00-10.00
samt
kl. 14.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00