Klagefrist: 10. august 2024

Udledningstilladelse til Thisted Bredning

Publiceret 01-07-2024

Tilladelse til udledningen af overfladevand til Thisted Bredning fra to kommende spildevandsoplande i forbindelse med separering af spildevand.

Spildevandsoplandene er i dag fælleskloakeret. Spildevandsoplandet er i alt 51,49 ha (18,85 reducerede hektar). Kloakoplandene omfattet af ansøgningen er alle planlagt separatkloakeret, og der skal derfor ikke udarbejdes nyt tillæg til Thisted Kommunes gældende spildevandsplan.

 

Tilladelsen og bilag, inkl. klagevejledning kan ses her.

Tilladelsen kan påklages og klagefrist for tilladelsen er 10. august 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer Klitgaard Nielsen, Plan- og Miljøafdelingen, tlf. 9917 2271.

Hele høringsmaterialet

Find alle informationer om høringen her:

Link til høringsmateriale

Senest opdateret 01-07-2024

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy