Offentliggørelse

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt

Publiceret 10-07-2024

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven om ikke-VVM-pligt, restaurering af Gundtoft Å.

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at restaureringen ikke vil kunne påvirke mil­jøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023, herefter kaldet VVM-lovbekendt­gørelsen).

Klagefrist udløber fire uger efter offentliggørelsesdatoen, dog 14. august 2024.

Bemærkninger til afgørelsen kan sendes til vandlobteam@thisted.dk. 

Link til afgørelse (inkl. klagevejledning)

Link til afgørelsens Bilag 1
Link til afgørelsens Bilag 2
Link til afgørelsens Bilag 3
Link til afgørelsens Bilag 4
Link til afgørelsens Bilag B

Yderligere info

Find alle informationer her: 

Link til offentliggørelsesmaterialet

Senest opdateret 10-07-2024