Offentliggørelse

Lovliggørelse af læskur til heste

Publiceret 11-07-2024

Der er meddelt lovliggørende landzonetilladelse til et etableret læskur til heste på matr.nr. 38C, Hundborg By, Hundborg beliggende Faddersbøl Bro 2, 7700 Thisted. Der er klagefrist den 8. august.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy